Gradina Botanica
Gradina Botanica Universitara Craiova Subsectorul Fitogeografia Olteniei
Provincia floristica Banatul
Provincia Moldova
Provincia floristica Transilvania si Dobrogea


Provincia floristica Transilvania si Dobrogea

Vegetatia Transilvaniei

In continuarea provinciei Moldova, spre est, a fost repartizata o suparafata de 800 m2, pentru vegetatia Transilvaniei, provincia din interiorul arcului carpatic cu clima, flora si vegetatie cu unele particularitati fata de celelalte provincii istorice ale Romaniei. Padurile Podisului Transilvaniei sunt alcatuite din stejari xerofili-mezofili: Quercus cerris si Q. frainetto, din care au fost plantati cu cativa ani in urma cativa puieti. Treptat, cu cat se va contura stratul arborilor si arbustilor (Cornus mas, Cotinus coggygria s.a.), se vor aduce si plante erbacee din Fanetele Clujului, precum: Salvia nutans, Cephalaria uralensis, Serratula radicata, Iris aphylla, Stipa capillata, S. lessingiana, S. pulcherrima s.a. Vegetatia acestei provincii este in curs de amenajare.

Vegetatia Dobrogei

In cadrul sectorului "Provinciile floristice ale Romaniei", Provinciei Dobrogea i s-au repartizat cateva sute de m2 in partea de vest a sectorului, spre "Plante cultivate". In Dobrogea se afla, in mod natural, suprafete mai reduse de silvostepa, cu specii lemnoase caracteristice (arbori): Quercus pubescens (Stejarul pufos), Q. pedunculiflora (Stejarul brumariu), Carpinus orientalis (Carpinus), Fraxinus ornus (Mojdreanul). Pentru inceput, au fost plantate cateva exemplare din acestea pentru a crea osatura caracteristica. Ca specii arbustive au fost plantate si vegeteaza relativ bine: Paliurus spina-christi (Spinul lui Cristos), Cotinus coggygria (Scumpia), Amigdalus nana (Migdalul pitic) si Rosa gallica (Rasura). Urmeaza sa fie plantate specii erbacee caracteristice stepei Dobrogei: specii de Stipa sp., (Colilie), Chrysopogon gryllus (Sadina), Botriochloa ischaemum (Barboasa) s.a.

Gradina Botanica din Craiova, Romania

© 2008-2009 GRADINA BOTANICA din CRAIOVA   ::    Contact

1web.ro, gazduire si programare pagini web "free service"